พื้นไม้ลามิเนต Metro

พื้นไม้ลามิเนต Metro

Metro Laminate Flooring ไม้คุณภาพ AC3 ผลิตในประเทศ

ความหนา 8 มม. มีขนาด 193x1218 mm. (1 กล่อง/8 แผ่น/1.88 ตรม.)

ความหนา 12 มม. มีขนาด 190x1214 mm. (1 กล่อง/7 แผ่น/1.61 ตรม.)

พื้นไม้ลามิเนต Metro     พื้นไม้ลามิเนต Metro
พื้นไม้ลามิเนต Metro     พื้นไม้ลามิเนต Metro
พื้นไม้ลามิเนต Metro     พื้นไม้ลามิเนต Metro
พื้นไม้ลามิเนต Metro     พื้นไม้ลามิเนต Metro
พื้นไม้ลามิเนต Metro     พื้นไม้ลามิเนต Metro
พื้นไม้ลามิเนต Metro     พื้นไม้ลามิเนต Metro
พื้นไม้ลามิเนต Metro     พื้นไม้ลามิเนต Metro
พื้นไม้ลามิเนต Metro     พื้นไม้ลามิเนต Metro
พื้นไม้ลามิเนต Metro     พื้นไม้ลามิเนต Metro
พื้นไม้ลามิเนต Metro     พื้นไม้ลามิเนต Metro