กระจกลามิเนต

ตัวอย่างสี กระจกลามิเนต Color laminated glass

คุณสมบัติกระจกลามิเนต

เลือกได้ทั้งฟิล์มชนิดใส ชนิดฝ้าและชนิดทึบ สามารถผสมผสานฟิล์มหลายชั้น หลายสีเพื่อสร้างสีสันและรูปแบบใหม่ๆได้หลากหลาย
ชั้นฟิล์มอยู่กึ่งกลางกระจกทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่ลอกร่อน และเป็นกระจกที่ป้องกันการหลุดร่วงของเศษกระจก
หากเกิดอุบัติเหตุกระจกแตก โดยเศษกระจกที่แตกจะติดอยู่กับชั้นฟิล์ม

ให้ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินจากการทุบกระจก การโจรกรรม การทำลาย
Provide longer resistance to forced entry by intruder into the building

ป้องกันการกระแทกและทะลุทะลวงของสิ่งของจากภายนอกอาคาร
Safety barrier against penetration into the building

ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตได้มากกว่า 99%

กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass

กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glassกระจกลามิเนต Color laminated glass
กระจกลามิเนต Color laminated glass